MPU23012 - SESI 1 2022/ 2023 PENGAJIAN ISLAM
IRUWAN IDRISNAIMAH ISMAILIZZAT AMIN MOHD NASIRSITI AISHAH OTHMANNURHIDAYU SALLEHWAN MOHAMMAD FISOL WAN MIN

MPU23012 - SESI 1 2022/ 2023 PENGAJIAN ISLAM

PENGAJIAN ISLAM disediakan untuk melahirkan warganegara yang faham tasawwur (konsep) Islam sebagai satu cara hidup yang bersepadu dan seimbang serta berupaya menghadapi pelbagai masalah dan cabaran. Perbincangan berasaskan kepada konsep-konsep asas Islam, Islam sebagai cara hidup, institusi Islam dan cabaran semasa


MPU22042 - SESI 1 2022/2023 BAHASA KEBANGSAAN A
RAIHAN AHMADZURAIHA BINTI MOHD ZAINMAZLINA OMAR

MPU22042 - SESI 1 2022/2023 BAHASA KEBANGSAAN A

BAHASA KEBANGSAAN A menawarkan kemahiran berbahasa dari aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis sesuai dengan tahap intelek pelajar, serta meningkatkan kecekapan berbahasa dalam konteks rasmi dan tidak rasmi.

MPU21032 - SESI 1 2022/2023 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
ZULHAZMI ABDUL KADIRMUHAMMAD AMIN HASANIRUWAN IDRISNAIMAH ISMAILABDUL SAMAD MATIZZAT AMIN MOHD NASIRASMAH MOHD SUBARIZURAIHA BINTI MOHD ZAINMAZLINA OMARSITI AISHAH OTHMANNURHIDAYU SALLEHNORAINI SULAIMANWAN MOHAMMAD FISOL WAN MIN

MPU21032 - SESI 1 2022/2023 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN

PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN ini menjelaskan tentang konsep etika daripada perspektif peradaban yang berbeza. Ia bertujuan bagi mengenal pasti sistem, tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan merentas bangsa dalam mengukuhkan kesepaduan sosial. Selain itu, perbincangan dan perbahasan berkaitan isu-isu kontemporari dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan alam sekitar daripada perspektif etika dan peradaban dapat melahirkan pelajar yang bermoral dan profesional. Penerapan amalan pendidikan berimpak tinggi (HIEPs) yang bersesuaian digunakan dalam penyampaian kursus ini.


MPU23042 - SESI 1 2022/2023 NILAI MASYARAKAT MALAYSIA
FADZILAH ABD.RAHMANIZZAT AMIN MOHD NASIRASMAH MOHD SUBARISITI AISHAH OTHMAN

MPU23042 - SESI 1 2022/2023 NILAI MASYARAKAT MALAYSIA

NILAI MASYARAKAT MALAYSIA membincangkan aspek sejarah pembentukan masyarakat, nilai-nilai agama, adat resam dan budaya masyarakat di Malaysia. Selain itu, pelajar dapat mempelajari tanggungjawab sebagai individu dan nilai perpaduan dalam kehidupan di samping cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia.


MPU23052-SESI 1 2022/2023 SAINS TEKNOLOGI & KEJURUTERAAN DALAM ISLAM
FADZILAH ABD.RAHMANZULHAZMI ABDUL KADIRRAIHAN AHMADNURUL ASMA EFFENDINAIMAH ISMAILMAZLINA OMARWAN MOHAMMAD FISOL WAN MIN

MPU23052-SESI 1 2022/2023 SAINS TEKNOLOGI & KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

SAINS, TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM memberi pengetahuan tentang konsep Islam sebagai al-Din dan seterusnya membincangkan konsep sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam serta impaknya, pencapaiannya dalam tamadun Islam, prinsip serta peranan syariah dan etika Islam, peranan kaedah fiqh serta aplikasinya