MPU23052/032020 SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM
FADZILAH ABD.RAHMANRAIHAN AHMADNURUL ASMA EFFENDINAIMAH ISMAILABDUL SAMAD MATASMAH MOHD SUBARIMAZLINA OMARNORAINI SULAIMANWAN MOHAMMAD FISOL WAN MIN

MPU23052/032020 SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

SAINS, TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM memberi pengetahuan tentang konsep Islam sebagai al-Din dan seterusnya membincangkan konsep sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam serta impaknya, pencapaiannya dalam tamadun Islam, prinsip serta peranan syariah dan etika Islam, peranan kaedah fiqh serta aplikasinya.

MPU22042/032020 BAHASA KEBANGSAAN A
RAIHAN AHMADASMAH MOHD SUBARI

MPU22042/032020 BAHASA KEBANGSAAN A

BAHASA KEBANGSAAN A  menawarkan kemahiran berbahasa dari aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis sesuai dengan tahap intelek pelajar, serta meningkatkan kecekapan berbahasa dalam konteks rasmi dan tidak rasmi.